Aktualności

24.11.2021 Kompetencje

Nic lepiej nie weryfikuje kompetencji, niż obiektywna weryfikacja, a w tym przypadku chyba nie mogła być bardziej obiektywna. A to wszystko na potwierdzenie, że w zespole Skars rozumiemy cele naszych Klientów i wiemy jak je osiągać, nie odwracając głowy tylko w jedną stronę.

Sławomir Kośmiński - Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)