Page Under Construction

Adres: 54-530 Wrocław, ul. Rdestowa 5

Email:

NIP: 8943047410

Regon: 022164658

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI WG

Numer KRS: 0000462412

Kapitał zakładowy: 30 000 PLN

Rachunek: 24 1020 5242 0000 2902 0312 5804