NALEŻY WYRAŹNIE ROZGRANICZYĆ
ZNAJDOWANIE OBIEKTYWNEJ PRAWDY OD SZTUKI FORSOWANIA
SWOICH TWIERDZEŃ JAKO PRAWDZIWYCH.

Arthur Schopenhauer

Firma Skars

Firma Skars powstała w 2013 roku z zamiarem świadczenia profesjonalnych usług z zakresu zarządzania procesem inwestycyjnym. Identyfikacja takiego zapotrzebowania na rynku wynikała z obserwacji standardów stosowanych w realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych, gdzie Zamawiającym jest instytucja publiczna, dysponująca najczęściej środkami pochodzącymi z funduszy europejskich i ograniczona wieloma procedurami formalno-prawnymi. Jednocześnie, wraz ze wzrostem liczby projektów realizowanych w Polsce, następował też systematyczny spadek cen robót budowlanych, co w zasadzie jest zjawiskiem powtarzalnym. Wymusiło to w sposób naturalny podniesienie kontroli procesu inwestycyjnego po stronie Wykonawcy tak, aby skutecznie osiągał zakładane cele ilościowe i jakościowe oraz świadomie i poprawnie oceniał swoje szanse i ryzyka.

Odpowiedzią na zaobserwowane zapotrzebowanie było zatem zebranie grupy ekspertów z zakresu zarządzania warunkami kontraktowymi, wycen robót budowlanych oraz harmonogramowania w sposób skoordynowany, aby zapewnić zgodność realizacji ze zobowiązaniem umownym, w terminie, z uwzględnieniem bieżących potrzeb Klienta, zmian prawa oraz rozwoju technologii, także czasu. W tym względzie preferujemy metody mediacyjne i dążymy do polubownego rozstrzygania sporów, chociaż na każdym etapie pozostajemy gotowi do wyczerpania wszelkich uprawnień naszego Klienta. 

Stanowimy precyzyjną odpowiedź na potrzeby nowoczesnego rynku zarządzania projektami

Od tylu lat jesteśmy obecni na rynku.

Taka jest łączna wartość kontraktów, w jakich uczestniczyliśmy.

Tyle obejmują inwestycje liniowe realizowane z naszym wsparciem.

Braliśmy udział w budowie dróg ekspresowych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, gazociągów, muzeów, szpitali, stadionu i wielu innych.

Zespół

Zespół Skars tworzą osoby posiadające wieloletnie doświadczanie w nadzorowaniu robót oraz zarządzaniu procesem inwestycyjnym w zakresie budownictwa drogowego, środowiskowego lub specjalistycznego. Jego główną zaletą jest interdyscyplinarność oraz elastyczność, gwarantująca dostosowanie zakresu usługi do bieżących potrzeb. Nasze stałe zaangażowanie w wielu różnorodnych projektach zapewnia wysoki poziom rozeznania w aktualnych przepisach prawa i zasadach zarządzania projektem. Wiedza i doświadczenie w zespole Skars są dodatkowo wspierane członkostwem w organizacjach zawodowych, w tym Project Management Institute PMI® oraz Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR, będącym oficjalnym partnerem FIDIC® w Polsce.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż eksperci Skars zostali powołani do realizacji kluczowych obecnie projektów infrastrukturalnych w Polsce, tj Baltic Pipe oraz Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Stało się to możliwe dzięki doświadczeniu zdobytemu we wszystkich dotychczasowych realizacjach, ale także rozszerzeniu umiejętności interdyscyplinarnych, pozwalających na sprawny udział w pracy dużych zespołów międzynarodowych

Podstawą działania naszego zespołu jest umiejętność łącznia potrzeb Klienta w spójnej strategii

Narzędzia

W zakresie Planowania Robót podstawowe założenia procesu zarządzania realizujemy z wykorzystaniem oprogramowania MSProject, co umożliwia zdefiniowanie ścieżki krytycznej projektu, w celu skutecznego monitoringu jego przebiegu, w oparciu o metody retrospektywno – prospektywne. Dzięki temu działamy zgodnie z ogólnie przyjętymi metodykami, uzyskując odpowiednie informacje o zagrożeniach i skutkach zakłóceń, jakie mogą pojawić się w procesie inwestycyjnym. Uzupełniając taką analizę badaniem wartości wypracowanej projektu (EVM) potrafimy sprawnie wskazać metody zaradcze oraz możliwe kierunki reorganizacji procesu inwestycyjnego.

Przy zarządzaniu Zmianą bazujemy na dokładnej analizie warunków kontraktu oraz ocenie możliwości, korzyści i ryzyka, w celu ugruntowania właściwej pozycji Klienta w procesie negocjacyjnym. Aktualna wiedza z zakresu wyceny robót budowlanych oraz prac projektowych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod i narzędzi pozwala na skuteczne wsparcie Klienta w trakcie negocjacji, uwzględniając szczegółowe analizy i wyliczenia.

Bieżący dostęp do orzecznictwa w zakresie stosowania Prawa odbywa się dzięki platformie LEX i przy profesjonalnym wsparciu naszej obsługi prawnej. Pozwala to na utrzymanie rzetelności w zabezpieczeniu interesów obu Stron Kontraktu na etapie planowania inwestycji, jej realizacji, ewaluacji oraz rozliczenia.

Umiejętność stosowania właściwych narzędzi jest pochodną wysokich kompetencji użytkownika.

Po godzinach

W szeregach naszej drużyny honorowe miejsce zajmuje samochód Subaru Impreza STi, którym startujemy w amatorskich rajdach samochodowych na terenie Dolnego Śląska. Dodatkowo czynnie uprawiamy sport, w tym triatlon biegi długodystansowe, żeglarstwo oraz narciarstwo. Drużyna Skars to eksperci, jednak rzetelna i systematyczna praca łączona jest ze szczerym oddaniem każdego z nas, indywidualnej i wyjątkowej pasji. To jak spędzamy wolny czas odzwierciedla nasz charakter.

Pasja, pasja, trzeba mieć pasję! … przetrwa ten, kto stworzył swój świat.

Po godzinach

Aktualności