Aktualności

25.09.2019 Dzień Budowlańca

Świętując Dzień Budowlańca pamiętajmy o wszystkich aspektach pracy na budowie. Ponad 28 tysięcy komórek zawiera arkusz kalkulacyjny, w którym zebrane są czynności wynikające z warunków decyzji środowiskowej dla jednej z inwestycji, przy której obecnie pracujemy. 723 wiersze i 39 kolumn. To wiedza, którą należy uwzględnić w planowaniu, ocenie ryzyka, a także w doborze technologii wykonania robót. Powątpiewając w fakt ujęcia tych okoliczności przy szacowaniu terminu wykonania umowy przez Zamawiającego przystępujemy zatem do opracowania harmonogramu bazowego.