Aktualności

22.05.2019 Wyrok

Dzisiaj otrzymaliśmy informację o wyroku sądu powszechnego w naszej sprawie. Wyrok jest dla nas korzystny, nie tylko z powodu możliwości dochodzenia niezapłaconych należności. Przede wszystkim potwierdza biznesowo działanie modelu "premii od sukcesu", który musi być zawsze oceniany z uwzględnieniem współpracy wielu ludzi. Nie ma w tym zespole dyskusji na temat przeważającego wkładu, ruchu, działania. Sukces jest efektem przejścia całej zaplanowanej ścieżki i składa się na niego suma wszystkich zdarzeń i działań. Cieszymy się z tego wyroku, ale jeszcze bardziej z faktu, że to drobne nieporozumienie jest całkowicie marginalne w odniesieniu do postawy naszych Klientów.