Aktualności

02.09.2019 Pozew

Dokładnie po 2262 dniach funkcjonowania SKARS złożyliśmy pierwszy pozew do Sądu Publicznego. Sprawa jest duża i muszę przyznać, że interesująca z uwagi na przyjętą w pozwie taktykę, wynikającą z interpretacji zapisów PFU w projekcie, który nie sposób nazwać klasycznym. Szukając powodów powstania tego pozwu trzeba wskazać przede wszystkim upływ czasu. Dostaliśmy zlecenie w momencie, gdy jakiekolwiek próby polubownego rozstrzygnięcia były mało realne. Ponadto zawiłość treści PFU, wyjaśnień udzielonych w toku postepowania oraz przebiegu procesu projektowania też nie sprzyjały stworzeniu klimatu przekonania drugiej Strony do swoich racji. Mamy tu zbyt wiele zmiennych.

Teraz czekamy na dalszy rozwój zdarzeń i kibicujemy wymiarowi sprawiedliwości, bo to nie będzie typowa sprawa. Może jednak pozwoli uchwycić inną perspektywę realizacji projektu, w którym Zamawiający przedstawia szereg dokumentów, z których wnioski powodują po stronie Wykonawcy szkodę. Pytanie zatem brzmi: Czy można sobie swobodnie operować tymi dokumentami, wedle potrzeby chwili oraz gdzie są granice odpowiedzialności?