Aktualności

24.08.2019 Natura

Jak wiele kopiujemy z natury, można się przekonać podczas każdej wyprawy do parku. Tama zbudowana przez bobry, to umiejętność wypracowana w procesie zapewnienia ciągłości gatunku. Jedna z wielu cech, które my ludzie umiejętnie kopiujemy i udoskonalamy. W taki sposób minimalizujemy jednak lub całkowicie wyłączmy naturalne regulatory liczebności naszego gatunku zawłaszczając obszary, gdzie wykorzystujemy zasoby, które z natury nie miały być nam przeznaczone. To nie jest jednak nasz przywilej, tylko zaciągnięty kredyt na przyszłość. Pamiętajmy o tym, szczególnie teraz, kiedy nie potrafimy już funkcjonować bez tego kredytu, bo dzięki temu stworzymy sobie szansę na wypracowanie sposobu jego spłaty.