Aktualności

29.08.2019 Gazociągi

Budownictwo gazowe to skomplikowana infrastruktura, w której gazociągi funkcjonują wraz z zespołami zaporowo upustowymi i węzłami technologicznymi. Dopiero całość pozwala na dochowanie i utrzymanie wszystkich parametrów tranzytu paliwa.

Mamy tu jeszcze dużo do zrobienia, tymczasem ograniczenie zasobów ludzkich i sprzętowych stwarza sprzyjające warunki dla agresywnej konkurencji w branży. Trudno w takich realiach o wypracowanie silnej pozycji Generalnemu Wykonawcy, co ogranicza możliwości skutecznego zarządzania projektami. Jak zderzyć to z szeregiem ograniczeń umownych, to trzeba dojść do wniosku, że to nie jest łatwy rynek. Jak odrobi się jednak pilnie wszystkie lekcje, można chyba patrzyć w przyszłość z nieśmiałą nadzieją.